Vinden ved Mejlflak

Det har længe været kendt, at vindforholdene i Aarhus Bugt er stærkt påvirket af at ligge i læ for de overvejende vestlige vinde vi har over Danmark.Vindmøllerne ved Tunø Knob, som ligger kun ca. 4 kilometer fra den påtænkte havvindmøllepark ved Mejlflak, har i al den tid disse har været i drift kun opnået ca. 33 % af den opnåelige energiproduktion.

Til sammenligning ligger de bedst placerede havvindmøller, Horns Rev, på ca. 52 % af det opnåelige. Produktions tallene er hentet fra Energistyrelsens statistik herover og kan findes på :

http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-noegletal/oversigt-energisektoren/stamdataregister-vindmoller

Indtil nu har disse let tilgængelige informationer ikke givet anledning til større bekymring hos HAAB A/S, som er det selskab der står bag planerne om opførelse af en havvindmøllepark ved Mejlflak. HAAB A/S har helt uagtet dette faktum anvendt ca. 30 millioner kr. på en VVM redegørelse og dertil søgt investorer til projektet, selvom projektet næppe kan realiseres på grund af manglende vind og deraf manglende økonomi.

Det søges der nu rådet bod på, idet HAAB A/S på en nylig afholdt generalforsamling i VÅB I/S d. 19.06.2014, informerede om at man har fået den fantastisk gode ide, at der nu skal foretages vindstudier i området ved Mejlflak. Samtidig har man ligeledes besluttet at undersøge bundforholdenne i samme område yderligere.

Det interessante er nu om HAAB A/S alene har held til at øge vinden ved Mejlflak, eller om man skal forlade sig på de geografisk betingede klimadata der i virkeligheden hersker i området.

Bedre sent en aldrig.

Andre nyheder