Støtte-tilkendegivelse

Vi er en forening der ønsker at bevare de kystnære havmiljøer i Danmark.
Vi kæmper indædt mod dette naturødelæggende monster af et industrianlæg i den smukke og unikke bugt, omgivet af enestående fredede landskaber på alle sider.
Vi forlanger anlægget flyttet ud på havet, hvor det rettelig hører hjemme.

*OBS – det er ikke et krav at være medlem, for at tilkendegive din støtte

Bevar kysten ved Mejlflak (Aarhus Bugt)

[signature]

Del denne med dine venner

   

Støt os

Politisk udspil

Kampen for at bevare de smukke kyster og det åbne farvand i Aarhus Bugt er en følge af det store energiforlig fra 2012. Her vedtog alle partier bortset fra Liberal Alliance en kraftig udbygning af vindkraften i Danmark – ikke alene på land og på havet, men som noget nyt også ved og tæt på vores kyster. Begrundelsen er, at møllerne er billigere at etablere end havmøller, bl.a. fordi der spares penge til kostbare kabler.

Vi står fast

Vi er med andre ord overladt til os selv og ligesindede. Vi kæmper for at påvirke regeringen, partierne og myndighederne til at opgive mølleplaceringer i de følsomme områder og i stedet vælge andre, hvor skadevirkningerne er langt mindre. Vi håber meget, at du vil støtte vores sag og skrive til os på info@bevarmejlflak.dk eller støtte os ved at melde dig ind i vores støtteforening. Du kan også donere et bidrag til vores støtteforening.

Vort årlige kontingent er 150 kr. for personlig medlemskab. Foreninger / virksomheder efter aftale.
Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonr. 11421199

Læs vedtægterne for vores støtteforening her »

Bliv medlem

Ønsker du at være medlem og tage aktiv del i kampen imod vindmøller på Mejlflak?

» Personligt medlemskab
» Medlemskab for foreninger / virksomheder