Søfartsstyrelsen på dybt vand

4.09.2014

Mejlflak havvindmølleprojektet kan ikke godkendes !

Aarhus Bugt red 818x712
Fredede områder i og omkring Aarhus Bugt påvirkes væsentligt af vindmøllerne

Søfartsstyrelsen har med den nylige godkendelse af VVM forundersøgelserne for Mejlflak havvindmølleprojektet indirekte godkendt søsikkerheden i projektområdet, efter at projektet er etableret og idriftsat.

Ved nærmere gennemgang af det materiale og de beregninger, der ligger til grund for denne godkendelse, kan det påvises og dokumenteres, at godkendelsen er givet på et grundlag, hvor der ikke er sagligt belæg herfor. Det kan endvidere påvises, at det næppe er muligt at lave en risikovurdering, der hviler på et sagligt grundlag, hvilket medfører, at en del af risikovurderingen for området skal baseres på et rent skøn.

I forbindelse med sådanne skøn er det nødvendigt, at kompensere med tiltag der modsvarer graden af usikkerhed på det, der skal vurderes. Dette sker normalt ved at anvende sikkerhedsafstande og sikkerhedszoner omkring truede områder.

Den måde hvorpå Mejlflak havvindmølleprojektets placering er planlagt, giver ikke plads til sikkerhedsafstande og sikkerhedszoner og havvindmøllernes placering kan ikke flyttes.

Godkendelse af VVM forundersøgelserne for Mejlflak havvindmølleprojektet skal derfor trækkes tilbage, idet en gennemførelse af projektet på de vilkår, der har været anvendt i disse undersøgelser, strider mod både dansk lovgivning og EU lovgivning.

Søfartsstyrelsen har derfor modtaget en klage over godkendelse af søsikkerheden i projektområdet, i form af et klagebrev og en rapport, som omhandler problemstillingerne i detaljer.

Se de detaljerede dokumenter på nedenstående links.

Link til klagen  : http://www.bevarmejlflak.dk/wp-content/uploads/Klage_over_s%C3%B8fartstyrelsen.pdf

Link til rapporten  : www.bevarmejlflak.dk/download/sejlads og søsikkerhed/Søsikkerhed og Mejlflak.pdf

 

Andre nyheder