Samsø og Mejlflak havmøllepark

07.12.2018

Indlæg bragt i Samsøposten

I al ubemærkethed er opstillingen af 20 kæmpe havvindmøller på Mejlflak tættere på end nogensinde. Vi troede, som vel de fleste på Samsø, at det projekt døde, da det blev opgivet i 2016. Men nej. Det private selskab European Energy arbejder i øjeblikket på at etablere 4 kystnære kæmpe havvindmølleparker i de indre danske farvande – ved Jammerland, Omø, i Lillebælt og på Mejlflak i Aarhus Bugt.

Alle fire, er projekter der ikke lever op til dagens lovgivning om kystnære havvindmølleparker. Omkring Jammerland, Omø og Lillebælt er protesterne store, på Samsø er der stille. Energistyrelsen og European Energy er gået meget stille med dørene omkring genoptagelse af Mejflak projektet. De finder det nok bekvemt at Samsingerne ikke er særligt vel orienterede om det. Hvis Samsø skal have indflydelse på projektet er det sidste udkald for at give vores mening tilkende overfor Energistyrelsen, den instans der skal give selskabet etableringstilladelse. Ønsker vi på Samsø at udsigten mod vest fra hele Nordøen – Nordby Bakker, Ballebjerg, Issehoved skal domineres af en kæmpe vindmøllepark ? Det vil de fleste nok svare nej til. Det gjorde både kommunen og mange borgere sidst det var på tale. Det er imidlertid det scenarie der står for døren med European Energys ansøgning om etableringstilladelse. Hvorfor er Samsingerne ikke blevet orienteret om eller inddraget i overvejelserne om sådan et projekt? Planerne for et havvindmølle projekt på Mejlflak blev oprindeligt udarbejdet af selskabet Håb med rod i Aarhus. Det skete på baggrund af et tidligere energiforligs model for etablering af kystnære havvindmølleparker : ”Åben dør” modellen. Det gik kort fortalt ud på at hvem som helst der måtte ønske det kunne søge tilladelse til etablering af kystnære havvindmølleparker på meget lempelige vilkår. Mølleparkerne kunne placeres tæt på land uden hensyn til landskaber f.eks. fredninger.

Ved etablering af vindmøller på land var der krav om høring af lokale lodsejere og kommuner. De høringsrunder og indsigelsesmuligheder undlod man at indarbejde omkring de kystnære havvindmøller. Man sløjfede således demokratisk indflydelse og lod energistyrelsen være enerådende. Det afstedkom store protester mod kystnære havvindmølleparker mange steder i landet. Det gik op for både borgere og politikere at meget kystnære havvindmølleparker var forbundet med store problemer i forhold til mennesker og miljø. Samtidig viste det sig muligt at bygge havmølleparker længere ude i havet hvor det blæser mere. Det førte bl.a. til at Danmarks naturfredningsforening skiftede holdning og blev modstandere af en kystnær placering af havvindmøller Også politisk skiftede vindende, både lokalt og i folketinget. Med energiforliget 2017 blev der vedtaget skærpede krav til havvindmølleparker. Blandt andet skulle minimumsafstanden fra hav møller til kyst være 8 km og der kom hørings og indsigelsesret for kommunerne. Ingen havmølleparker uden lokal kommunal opbakning. Men hvad med de planlagte projekter fra den gamle ”Åben dør” ordning, f.eks Mejlflak ? Folketinget vedtog at de kunne fortsætte under de gamle regler.

Så er vi tilbage ved Samsø og Mejlflak. Der var store protester mod det oprindelige Mejlflak projekt, både fra mange borgere og Samsø kommune. Håb opgav projektet fordi de ikke fandt det økonomisk rentabelt. Håb havde forud udarbejdet en VVM redegørelse . En vurdering af havvindmøllernes virkning på miljøet : fra påvirkning af mennesker : visuelt, støj, lys, fiskeri, skibsfart til påvirkninger af dyreliv , strømforhold, havbund med mere. Denne VVM redegørelse blev umiddelbart inden dens udløb i 2017, overtaget af Selskabet European Energy, der er et rent kommercielt foretagende uden lokal forankring. De har siden arbejdet på at virkeliggøre projektet og er tæt på at søge etableringstilladelse. Hvis selskabet overtager projektet som det var planlagt, kan energistyrelsen give tilladelse til opførelse uden at høre nogen på Samsø. Ingen plads til lokal indflydelse.

Der vil komme et stort industrielt projekt lige ud for de fredede Nordby bakker. Møllerne vil blive placeret tæt på, kun fire km fra kysten i et uskønt assymetrisk mønster. De vil blive være altdominerende i udsigten mod vest, viser visualiseringerne. At se mod solen over Århusbugten i vest gennem snurrende møllevinger, vil blive som at se på disko lys . Hertil kommer støjgenerne derude hvor der ellers er langt til civilisationens støj. Møllerne skal udstyres med meget kraftige blinklys om natten aht. flytrafik. Al snak om dark sky og stjernehimmel vil være en saga blot på Nordsamsø. Hvis det er svært at forestille sig så store møller kan man tænke på storebæltbroens brotårne der er 264 meter. Nordby bakker med omliggende vand og natura 200 område er enestående smukt og fredeligt. Derude må man end ikke opstille en flagstang aht. fredningen. Men på havet lige udenfor, må der måske snart rejses kæmpe vindmøller. Det er Wild West tilstande. . Helt på tværs af landets stolte traditioner for at passe på vore kyststrækninger. Området vil lide ubodelig skade med etablering af sådan et projekt. Det vil være et stort tab for mange, der bor på eller har tilknytning til Samsø. Det vil også være et slag mod en af Samsøs vigtige indtægtskilder: turismen. Den grønne omstilling haster. På Samsø ser vi hvordan det kan gøres med omtanke og lokal opbakning.

Hvad kan vi gøre på Samsø i forhold til Mejlflakprojektet? Både mange borgere, Samsø kommune og Danmarks naturfredningsforening er modstandere af den planlagte placering af møller ved Mejlflak. Som borgere og fritidssamsinger må vi forsøge at give vores mening tilkende i det offentlige. Bryde tavsheden og uvidenheden om projektet.. Hvis der bliver høringsmulighed kan man svare både enkeltvis og gennem foreninger. Vi håber at Samsø kommune, som foregangskommune indenfor grøn energi, vil insistere på at projektet bør behandles efter de nye og fornuftige regler, så kommunen bliver inddraget i beslutningerne og der ikke kan opføres møller nærmere end 8 km fra land. Vi håber Danmarks Naturfredningsforening vil gøre sin indflydelse gældende som de gør i de øvrige ramte områder. Det er helt urimeligt, at et kommercielt foretagende kan komme igennem med et industrielt projekt, med så stor betydning for Samsø, uden at øen tages med på råd.

John Nelson og Hanne Skou

 

Andre nyheder