Nyhedsbrev om samarbejde

28.10.2018

Samarbejde mod kystnære havvindmøller

Lokale foreninger mod kystnære havvindmøller har indledt et formelt og koordineret samarbejde med det formål at få indført et totalt stop for opførelse af havmøller nærmere end 15 km. fra danske kyster.

De lokale foreninger, der er med i dette formelle samarbejde, støtter alle udnyttelse af vindenergi og er ikke generelt imod vindmøller – men arbejder alle for at vindmøllerne skal placeres med omtanke.

Havvindmølleparker langt ude på havet kan i dag opføres og sættes i drift helt uden tilskud og ved at gøre dette undgår man den omfattende og totale miljømæssige vandalisering af de kystnære havmiljøer, som er en af konsekvenserne ved at opstille havvindmøller kystnært.

Samarbejdet omfatter foreningerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Projekt / projekt ejer 

Red Lillebælt (RL)                               Lillebælt Syd   http://redlillebaelt.dk/  / ProjectZero

Beskyt Jammerland bugt (BJB)       Jammerland bugt  http://jammerlandbugt.dk/  /European Energy

BevarMejlflak (BM) (Aarhus bugt)    Mejlflak (Aarhus bugt)  http://www.bevarmejlflak.dk/  / European Energy

Omø Syd (OS)                                    Omø Syd / European Energy

 

Samarbejdet er organiseret omkring et koordineringsudvalg, som består af følgende medlemmer :

Ole Nyvold (BJB), talsmand                                +45 20163175 -  postmaster@babc.dk

Asthon Funck (RL), sekretær                              +45 64741619 -  af@ucl.dk

Anders Lindskov (RL)                                          +45 62632993 – anders.lindskov.33@gmail.com

Hans Søie (BJB)                                                  +45 23840507 – hanssoie@outlook.com

Ole Ørnstrand (BM)                                             +45 92233900 – ole@ornstrand@.dk

Peder Pedersen (BM)                                          +45 21180782 – peder.vinther.pedersen@gmail.com

Flemming Caspersen (OS)

 

 

Andre nyheder