Ny placering af Mejlflak havvindmøllerne

06.06.2014

HÅB (Havvindmøller i Aarhus Bugt ) har igennem hele projektforløbet givet udtryk for at der er tale om en samlet havvindmøllepark ved Mejlflak. Reelt har der hele tiden været tale om 2 separate havvindmølleparker, der er separeret henholdsvis nord og syd for en eksisterende sejlrende.

Det giver sig selv, at det herved ikke er muligt at opstille havvindmøllerne i et symmetrisk mønster,  hvorved havvindmøllerne allerede i det første oplæg kommer til at fremstå i en rodet og usymmetrisk opstilling.

Nu har det vist sig at bundforholdene er så vanskelige, at HÅB har set sig nødt til at rykke væsentlig på den indbyrdes afstand mellem havvindmøllerne. Herved kommer havvindmøllerne ved Mejlflak til at fremstå i et stort rod og i yderligere kontrast til landskaboplevelsen i Aarhus Bugt.

At der herudover forventes opstillet 8 forsøgsvindmøller gør kun roderiet endnu større, idet man må påregne at der opstilles havvindmøller af anden type imellem resten af de havvindmøller der er valgt for Mejlflak havvindmøllepark.

På kortet herunder er Mejlflak havvindmøllerne angivet med gule cirkler, ligesom de tilstødende kystområder er angivet med rødt for fredede områder og blåt for områder udlagt til fritidsformål.

symbol3

 

Andre nyheder