Natur og miljøklagenævnet siger NEJ til kæmpevindmøller.

30.03.2015
Hofor får nej til store vindmøller ved Amager (Klik for link til artiklen i Energiwatch)  
Natur- og Miljøklagenævnet har ændret afgørelse fra Naturstyrelsen, så Hofor og Københavns Kommune alligevel ikke må opstille fire store vindmøller i vandet ud for Amagers vestkyst. – Author: THOMAS BO CHRISTENSEN
ENERGIWATCH.DK

En sejr for de gode borgere i Hvidovre, som nu bevarer deres udsigt, men et blåt øje til Naturstyrelsen. Det er et par af konsekvenserne af, at Natur- og Miljøklagenævnet har afvist planer om at opstille fire kæmpe vindmøller ved Kalvebod på Amager.

Den klare og umisforståelige afgørelse, der vel at mærke ikke kan ankes til anden myndighed, er begrundet med en række argumenter, som ligger meget tæt op ad dem, vi fremfører i vores kamp mod møllerne på Mejlflak.

For eksempel, at opstillingen “ikke vil være forenelig med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder.” Eller som her: “Flertallet (seks af nævnets ni medlemmer) finder heller ikke, at kommunens (Københavns) ønske om at bidrage til vindmølleenergien inden for kommunegrænsen i sig selv udgør et sådant særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted.” (Politiske “pyntemøller”, som Hvidovre-folkene kalder dem!)

Vi er helt enige! Det er ligeledes interessant, at nævnet underkender Naturstyrelsen, der ellers havde givet dispensation til at opstille møllerne, endda selv om de skulle placeres inden for strandbeskyttelseslinjen!

Det meget tankevækkende er så, sagt med al respekt, at området ved Hvidovre rent naturmæssigt ikke kan sammenlignes med Aarhus Bugt og specielt farvandet ved Helgenæs og Samsø. Der er tale om et decideret bynært naturmiljø med byggeri, motorvej, tekniske installationer etc. Mange vil kende området, hvis de har kørt over motorvejsbroen til Amager.

På den baggrund kan man vist godt tillade sig at konkludere, at når Natur- og Miljøklagenævnet kan afvise møller ved Hvidovre, er der rigtig mange flere gode grunde til at gøre det i Aarhus Bugt. Desværre er det sådan, at når det gælder havvindmøller er det ikke muligt at klage til det omtalte nævn. Her skal klages ad andre kanaler. Og det er vi i fuld gang med.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan læses i sin fulde længde her:

http://nmkn.dk/media/129643/nmk-500-00466_afgoerelse.pdf

Andre nyheder