Mejlflak vindmøllerne er behæftet med stor risiko

22.06.2014

I april afleverede NIRAS en rapport til Aarhus Kommune omhandlende den økonomiske risiko ved investering i Kæmpevindmølleprojektet ved Mejlflak. Niras konkluderer:

”Samlet set er det NIRAS’ vurdering, at Mejlflak havmøllepark fra et økonomisk synspunkt er en investering behæftet med stor risiko. Særligt forventningerne til og usikkerhed om de fremtidige elpriser gør det meget vanskeligt at konkludere endeligt på en vurdering af projektets samlede økonomi.”

Den samlede rapport kan læses på flg. link: http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/4/2/1427983-1974133-1-pdf.pdf

Vi kan kun opfordre alle ansvarlige politikere og borgere i såvel Aarhus kommune som de øvrige kommuner omkring Aarhusbugten til at sætte en stopper for dette uansvarlige projekt.

Andre nyheder