Kystnære havvindmøller ved Mejlflak droppes

Havvindmøllepark ud for Aarhus droppes

Manglende mulighed for at skifte de oprindeligt planlagt vindmøller ud med færre men større får nu European Energy til at opgive den kystnære park, Mejl Flak. Ærgerligt, for Danmark mangler strømmen, sukker projektudvikleren.

 

European Energy trækker stikket på Mejl Flak og har fortsat kun havmøller i drift ud for Sprogø. | Foto: Marius Renner

 EE drop

AF MAZ PLECHINGER

Offentliggjort: 28.11.21 kl. 03:05

Der kommer ikke til at blive sat 20 vindmøller op i Aarhus Bugt. Projektudvikleren bag det kystnære havmølleprojekt Mejl Flak på 60-120 MW, European Energy, har opgivet at gå videre med det ellers godkendte projekt.

Det meddeler selskabet i et brev til Energistyrelsen, som EnergiWatch har set.

Faktisk er det anden gang, den østjyske havmøllepark opgives. Allerede i foråret 2016 lukkede den oprindelige ejer, forsyningsselskabet NRGI, ned for Mejl Flak, efter at også partnerne Aura og Vindmøllelauget Århus Bugt var sprunget fra med henvisning til, at forretningsplanen ikke holdt.

Imidlertid overtog European Energy efterfølgende projektet. Dog kun for nu fem år senere at konstatere, at forretningsplanen fortsat ikke er tilstrækkelig god.

“Vi synes, det er ærgerligt at måtte opgive vindmølleprojektet på et tidspunkt, hvor alle er enige om, at vi har brug for alt den grønne strøm, vi overhovedet kan få etableret i Danmark for at komme i mål med Folketingets 2030-klimamål,” siger European Energys chef for havvind, Andreas Karhula Laudridsen.

“Men vi må konstatere, at der ikke er den tilstrækkelige fleksibilitet i rammerne for de kystnære havvindmølleprojekter til at tilpasse sig udviklingen inden for vindmøller, som jo bliver større og mere produktive.”

Kunne ikke finde mølle

For når udvikleren ikke kan få projektet til at gå op i en højere økonomisk enhed, skyldes det begræsninger i tilladelsen. Forudsætningen for, at European Energy i sin tid kunne overtage Mejl Flak, var at projektet skulle være identisk med det, der oprindeligt blev miljøgodkendt i 2014. Hvilket vil sige med vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 150 meter – samt ikke uvæsentligt en afstand til havoverfladen på 20 meter.

Sidstnævnte forsøgte udvikleren at få ændret, så vingespidserne kunne få lov at være 12 meter fra havspejlet. Dog uden held, hvilket har gjort det vanskeligt at støve brugbare møller på. Ikke blot til at kunne levere nok strøm til at tjene den støttefrie havpark hjem, men også i det hele taget.

“Det er simpelthen ikke lykkedes os at finde en vindmølle på markedet, som kan passe ind i de rammer, som oprindeligt blev sat for projektet,” siger Andreas Karhula Lauridsen, der ærgrer sig over det manglende manøvrerum.

“Der bliver politisk nødt til at være overvejelser om, hvordan vi kan få nogle smidigere processer for at opnå tilladelse til at etablere vedvarende energi herhjemme. Ellers så risikerer vi ikke at have den grønne strøm, der skal til for at nå klimamålet i 2030 og kunne eksportere Power-to-X produkter til resten af verdenen.”

To projekter falder i træk

Skulle European Energy have gået den mere gængse vej og installere højere havmøller end 150 meter, kunne det have krævet en genstart af processen. Det ville med al sandsynlighed også medføre, at projektet ville blive droppet. For i så fald ville det høre under de nye regler for kystnære havmøller under den såkaldte åben dør-ordning.

De blev således strammet af et politisk flertal i 2016. Ikke mindst med beslutningen om, at alle berørte kommuner fik indsigelsesret over for projektet. I tilfældet med Mejl Flak ville det blandt andet gælde Odder og Samsø Kommune, der begge har erklæret deres modstand mod en park i Aarhus Bugt.

Skrinlæggelsen af Mejl Flak er ikke det eneste nederlag for European Energis kystnære havdrømme i Danmark. I forrige uge blev det noget større projekt i Smålandsfarvandet, Omø Syd på 320 MW, de facto aflivet, da parkens planlagte areal blev udpeget som fuglebeskyttelsesområde i regeringens havplan.

I Aarhus ligger Mejl Flak-projektet ikke inden for Natura2000-området af samme navn. Til gengæld lå projektet i en planlagt rute for Kattegat-forbindelsen. Den eventuelle bekymring er dog nu vind under broen, efter projektudvikleren har skrinlagt projektet, der stod foran at skulle vise fremdrift over for myndighederne for at beholde sin tilladelse.

Andre nyheder