Hvor står miljøministeren

27. marts 2015

Den 25. februar udtalte miljøminister Kirsten Brosbøll følgende til DR:
“De danske kyster skal ikke plastres til i byggeri. Nu har skiftende regeringer siden Stauning stået vagt om de åbne kyster og strande – det vil Venstre sætte over styr med deres forslag i dag. Det vil for altid ændre det Danmark, vi kender. Jeg siger nej til Venstres eksperimenter – her på DR.”

På baggrund af denne udtalelse er det besynderligt at ministeren ikke for længst har medvirket til at stoppe planerne om at placere 20 kæmpe havvindmøller i Aarhus Bugt. Ministeren vil, som vi, gerne stå vagt om de åbne kyster og strande. Men hun accepterer tilsyneladende stiltiende forsøget på at opstille et kæmpemæssigt industrielt vindmølleanlæg. Og dermed medvirker hun til en vandalisering af Aarhusbugten; de omliggende fredede kystområder og de naturhabitater, der er udlagt i og omkring bugten.

Andre nyheder