Hvad mener energiministeren

6.4.2017

Et af foreningens medlemmer har ved 2 lejligheder spurgt energiminister Lars Chr. Lilleholt om hans holdning til kystnære havvindmøller – specifikt om vindmøller i Aarhusbugten ved Mejlflak, hvor der i Energistyrelsens skuffe lå en godkendt VVM redegørelse fra dengang HÅB / NRGi opgav projektet – og fået 2 modstridende svar.

I september 2016 er energiministeren tilsyneladende fast besluttet på at gøre op med de kystnære havvindmøller, og vi i foreningen åndede lettet op. Den 1. januar 2017 kom så den nye lov, hvor kommunerne får indsigelsesret. Yderligere et skridt i den rigtige retning.

Men i februar 2017 mener ministeren imidlertid, han i henhold til den gamle lov er TVUNGET TIL at overdrage den godkendte VVM undersøgelse for Mejlflak projektet til en anden projektmager og acceptere en ansøgning om at etablere netop Mejlflak projektet, da ansøgningen er indlevet inden 31.12.2016. Altså inden den nye lov trådte i kraft. Dette på trods af, at den gamle lov om kystnære havvindmøller specifikt siger, at Energiministeren KAN overdrage VVM undersøgelsen til en anden projektmager, som søger om etableringstilladelse. Den siger ikke, at han SKAL overdrage den.

Spørgsmålet er så, hvordan man kan have tillid til ministerens eget udsagn fra september, citat:

“Vi skal værne om vores natur og landskab – også når det gælder den grønne omstilling. Det er en af årsagerne til, at jeg har foreslået, at vi aflyser det igangværende kystnære udbud.”

Man kan også spørge om det er ministeren, der bestemmer eller embedsmændene i Energistyrelsen.

Se svarene fra energiministeren nedenfor og døm selv.

Svar fra Lars Chr. Lilleholt september 2016

Svar fra Lars Chr. Lilleholt februar 2017

 

Andre nyheder