Dokumenter

Her kan du finde relevante dokumenter vedrørende processen for opførelsen af vindmøller i Mejlflak.
*( MKHAa = Modstandere af kystnære havvindmøller i Aarhus Bugt )

Ekstern evaluering af projektet

Der er udført en ekstern evaluering af Mejlflak havvindmølleparken, ‘Mejlflak Havvindmøllepark – en ekstern evaluering’, hvor hele projektet har fået et grundigt eftersyn.  Resultatet er dokumenteret i denne rapport ( kilde: MKHAa ) De overordnede forhold i evalueringen er sammenfattet i et resume ( kilde MKHAa )

» Mejlflak Evaluering
» Resume Mejlflak

Klage til Ombudsmanden

Foreningen Bevar de Kystnære Havmiljhøer har klaget til Ombudsmanden over sagsbehandlingen i forbindelse med planerne om etablering af havvindmølleparken ved Mejlflak.

Se klagen og den tilhørende dokumentation nedenfor: (dokumenterne følger)

Havvindmølleparkens påvirkninger på omgivelserne

Der er udført en forundersøgelse af Mejlflak havvindmølleparkens påvirkninger af omgivelserne, hvor resultatet er dokumenteret i en VVM rapport og et resume af denne( kilde: Energistyrelsen, Rambøll )

» VVM-rapport
» Resume af VVM redegørelse

Høringssvar

VVM rapporten har været i offentlig høring, hvorefter parter med interesse i projektet kan indsende et høringssvar til en del eller hele indholdet. Energistyrelsen har opdelt høringssvarene i 2 grupper, borgere, foreninger og offentlige myndigheder( kilde: Energistyrelsen )

» Høringssvar-borgere
» Høringssvar-foreninger

Screening

Høringssvarene er grundigt gennemgået af gruppen MKHAa med hensyn til at dokumentere lokal forankring eller mangel på samme ifb. Mejlflak havvindmøllepark( kilde: MKHAa )

» Screening-borgere
» Screening-foreninger

Økonomi

Høringssvarene er grundigt gennemgået af gruppen MKHAa med hensyn til at dokumentere lokal forankring eller mangel på samme ifb. Mejlflak havvindmøllepark( kilde: MKHAa )

» Mejlflak-økonomi

Vedtægter for støtteforening

Vedtægter for vores støtteforening

» Referat af vedtægter