Det er ikke forbi

30.03.2017

Truslen mod bugten

Så glæder vi os atter til sommeren i vores dejlige landskaber og kystfarvande. Vi er i sandhed begunstiget af skøn natur og fantastiske muligheder for udfoldelse og aktiviteter.

Solnedgang over Aarhusbugten uden vindmøller

Solnedgang over Aarhusbugten

Desværre ligger truslen gemt i idyllen. I år må vi bare nøgternt konstatere, at risikoen for opstilling af en kæmpe industriel vindmøllepark lige midt i hele herligheden er overhængende. Projektet har luret i mange år, men sidste år skete det lykkelige, at den oprindelige projektmager NRGi opgav sit forehavende.

Vi i “Foreningen Bevar de Kystnære Havmiljøer” håbede derfor på, at vi endelig kunne afslutte kampen med en sejr for den sunde fornuft. Sådan kom det bare ikke til at gå. Projektet er nemlig nu overtaget af investeringsselskabet European Energy, eller mere præcist udtrykt kan firmaet udnytte den statslige godkendelse af VVM-redegørelsen, forudsat, at det nye projekt holder sig inden for rammerne af godkendelsen.

Det vil sige, at der kan opføres 20 kæmpe møller på 150 meters højde, opstillet ved Mejlflak mellem Samsø og Helgenæs i samme mønster som oprindeligt projekteret – og det projekt er blevet endog meget alvorligt kritiseret for sin maksimale ødelæggelse af udsigter og fredede landskaber.

Vi skal altså nærmest begynde forfra.

European Energy er kendt fra andre kystnære projekter rundet i landet – og ikke for det gode. Ingen – ud over rundtossede politikere – vil selvfølgelig have kæmpe vindmøller klods op ad kysten, og tusindvis af blandt andre sommerhusejere protesterer og klager i en fortvivlet kamp mod landspolitikere og en statslig forvaltning, der agerer, som man ikke havde forventet i et demokratisk land som Danmark.

Sammen med projektet ved Mejlflak i Aarhus Bugt hører Jammerland Bugt-projektet syd vor Kalundborg til de mest kritiserede. Her vil man opføre 34-80 over 200 meter høje vindmøller i et bælte parallelt med kysten. Kalundborg Kommune ønsker ikke møllerne. Heller ikke Samsø Kommune og Odder Kommune ønsker møllerne i deres område. Alligevel fremturer man. Regeringen og landspolitikerne, som har ansvaret for vanviddet, sidder med hænderne i skødet.

Energiminister Christian Lilleholt ændrede i fjor – i hvert fald udadtil -holdning til de upopulære kystnære havmøller og agiterede pludseligt imod dem, selv om han oprindeligt selv havde været med til at indføre dem. Godt nok, for han ville have dem længere til havs, men et flertal modsatte sig hans plan.

Man kan takke De Konservative for fadæsen. Partiet gik borgerlig enegang og stemte sammen med venstreføjen for, at der stadig skal opføres store havmøller langs de danske kyster. Forstå det, hvem der kan. Glemt bliver det ikke. Slet ikke, når den konservative vision nu bliver til virkelighed på vestkysten nord for Hvide Sande og op mod Søndervig. Et stakit af 200 meter høje vindmøller. Det er en regulær miljøforbrydelse!

Energiministeren kom dog igennem med den ikke helt uvæsentlige ændring, at kommunerne fra den 1. januar i år har fået en indsigelsesret, så der skal tages hensyn til deres holdning til mølleprojekterne. At staten ikke, som før, blot kan neglicere dem. Initiativet kom bare for sent i forhold til de omtalte projekter.

Og her var European Energy så smarte. De ansøgte om tilladelse til at opføre vindmølleparken bare to dage før, den gamle ordning løb ud! Det fortæller vist noget om etikken i det firma.

Som sagt klør vi på igen, og vi har brug for hjælp. Læs vores hjemmeside www.bevarmejlflak.dk og www.facebook.com/bevarmejlflak. Vi ser dig meget gerne som medlem af Foreningen Bevar De kystnære Havmiljøer – aktivt eller passivt. Foreningen er partipolitisk uafhængig og er ikke så meget kværulanter, at det gør noget, men de fleste af os skal gerne erkende, at kampen mod politikere og embedsværkets lemfældige sagsbehandlere har gjort os endog meget skeptiske over for systemet. Foreningen/cj

Andre nyheder