Havvindmøller forurener habitater ( følgebrev )

15.11.2018 Til Energistyrelsen     dato 05.11.2018 Krav om undersøgelse og belysning af risici for forurening af de danske habitatområder i forbindelse med opstilling af havvindmølleparker på dansk søterritorium. Trods fremstormene udvikling på vindkraftområdet med en stadigt forbedret økonomi, der i dag muliggør opstilling af havvindmøller langt fra land, stort set uden statsstøtte, planlægges der fortsat med opstilling af vindmølleparker tæt på land til stor gene for lokalbefolkningen. Ydermere planlægges en række af projekterne umiddelbart nær fredede Natura2000 og EU-habitatområder uden forudgående tilbundsgående undersøgelser til belysning af

Nyhedsbrev om samarbejde

28.10.2018 Samarbejde mod kystnære havvindmøller Lokale foreninger mod kystnære havvindmøller har indledt et formelt og koordineret samarbejde med det formål at få indført et totalt stop for opførelse af havmøller nærmere end 15 km. fra danske kyster. De lokale foreninger, der er med i dette formelle samarbejde, støtter alle udnyttelse af vindenergi og er ikke generelt imod vindmøller – men arbejder alle for at vindmøllerne skal placeres med omtanke. Havvindmølleparker langt ude på havet kan i dag opføres og sættes i drift helt uden

Kritiske røster om vindmøller på Mejlflak

29.04.2017 Der rejser sig stadig flere og flere kritiske røster om Vindmølleprojektets ødelæggende virkninger på AarhusbugtenMan må efterhånden håbe, at de ansvarlige politikere får øjnene op for de brutale ødelæggelser en gennemførelse af projektet vil medføre. I dag følger Steen Pedersen fra Skanderborg op på de seneste protester i et debatindlæg i JP Aarhus. http://jyllands-posten.dk/…/breve/ECE9…/mageloese-moesgaard/

Havmøllepark ved Mejlflak vil være en fantastisk katastrofe

18.4.2017 Elektroingeniør Peder Pedersen har i en kronik i Aarhus Stiftstidende svarer Mogens Hald på hans forherligende læserbrev i Aarhus Stiftstidende den 3. april 2017 og givet en omfattende redegørelse for de den manglende effektivitet og de mulige miljøskadelige virkninger på Mejlflak og Natura 2000 området, der kan opstå ved opførelse af vindmøller så nær på Mejlflak som 60 meter fra grænsen til det fredede område. Læs mere ved at følge nedenstående link. Kronik i Aarhus Stiftstidende, bragt 14. april 2017.

Skandalen omkring møllerne ved Mejlflak

17.04.2017 Den 27 februar skrev en bekymret formand for Saksild Strands Grundejerforening et brev til European Energys administrerende direktør Knud-Erik Andersen med opfordring til at tænke sig rigtig godt om inden man besluttede at overtage og gennemføre Mejlflak-projektet. Med kopi til borgmestrene i Odder og Samsø kommuner. Brevet kan læses her: Mejflak2017 brev til_EuropeanEnergi Direktør Knud-Erik Andersen kunne end ikke ulejlige sig til selv at svare på dette brev, men overlod det til menig medarbejder at give et intetsigende svar på 2

Hvad mener energiministeren

6.4.2017 Et af foreningens medlemmer har ved 2 lejligheder spurgt energiminister Lars Chr. Lilleholt om hans holdning til kystnære havvindmøller - specifikt om vindmøller i Aarhusbugten ved Mejlflak, hvor der i Energistyrelsens skuffe lå en godkendt VVM redegørelse fra dengang HÅB / NRGi opgav projektet - og fået 2 modstridende svar. I september 2016 er energiministeren tilsyneladende fast besluttet på at gøre op med de kystnære havvindmøller, og vi i foreningen åndede lettet op. Den 1. januar 2017 kom så den nye

Havvindmøllepark ved Mejlflak vil være en katastrofe

30.03.2017 METTE HJERMIND DENCKER (DF), MEDLEM AF FOLKETINGET, ORDFØRER FOR LANDDISTRIKTER OG ØER, KNEBEL, SYDDJURS har i dag nedenstående debatindlæg i Aarhus Stiftstidende. Vi har lånt hendes overskrift til indlægget. Mette Hjermind Dencker gør sig til talsmand for en kraftig modstand af, at den havvindmøllepark, som NRGi opgav på baggrund af bl.a. vores forenings modstand, nu tilsyneladende med Energistyrelsens velsignelse kan opføres af det private firma European Energy, der med udenlandsk kapital i ryggen åbenbart øjner en profitmulighed. Og

Det er ikke forbi

30.03.2017 Truslen mod bugten Så glæder vi os atter til sommeren i vores dejlige landskaber og kystfarvande. Vi er i sandhed begunstiget af skøn natur og fantastiske muligheder for udfoldelse og aktiviteter. Desværre ligger truslen gemt i idyllen. I år må vi bare nøgternt konstatere, at risikoen for opstilling af en kæmpe industriel vindmøllepark lige midt i hele herligheden er overhængende. Projektet har luret i mange år, men sidste år skete det lykkelige, at den oprindelige projektmager NRGi opgav sit forehavende. Vi i “Foreningen

Ensidighed og fantasidrømme

10.11.2015 Ensidighed og fantasidrømme Når vindmølletilhængere som Gunnar B. Olesen i et indlæg i JP den 29/10, går i rette med modstandere af Mejlflak projektet, ved ensidigt at fokusere på CO2, stenrev og urealistiske drømme om vindmøllers økonomi, samtidigt med at han på det nærmeste postulerer at vindmøllerne i Mejlflak projektet vil falde i et med omgivelserne, kan dette kun betragtes som ensidige fantasidrømme. Miljø er langt mere end blot reduktion af CO2. Og ganske som vi nidkært værner om vore kyststrækninger burde

Saglig debat om vindkraft

14.10.2015 Saglig debat om vindkraft ?? Af Peder Pedersen, Høgevænget 23, Mariendal, 8330 Beder Når miljøorganisationen VedvarendeEnergi i en artikel i JP Aarhus forlanger en saglig debat om vindkraft, må man i det mindste forvente, at denne organisation selv er saglig. I artiklen går Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi i rette med indholdet i JP Aarhus’ leder d. 01.10.2015. Lederen bar overskriften ’Mejlflak reddet’ og er skrevet efter at NRGI var tvunget til at drage konsekvensen af den manglende økonomi i Mejlflak havmølleprojektet og