Vindmøller og habilitet

14.07.2014 I Norddjurs kommune er man inhabile i vindmøllesager når familie venner og bekendte er parter i sagen. Se denne artikel i Jyllands-Posten:http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6869461/flere-politikere-bliver-erklaeret-for-inhabile/. Hvordan mon habilitetsproblematikken så forholder sig, når der er tale om om havvindmøllerne ved Mejlflak. Her kan det konstateres, at den - iflg. eget udsagn - uafhængige virksomhed, der udarbejdede bl.a. visualiseringsrapporten til VVM-undersøgelsen tilsyneladende har ledende medarbejdere ansat, som er blandt initiativtagerne til projektet.

Vinden ved Mejlflak

Det har længe været kendt, at vindforholdene i Aarhus Bugt er stærkt påvirket af at ligge i læ for de overvejende vestlige vinde vi har over Danmark.Vindmøllerne ved Tunø Knob, som ligger kun ca. 4 kilometer fra den påtænkte havvindmøllepark ved Mejlflak, har i al den tid disse har været i drift kun opnået ca. 33 % af den opnåelige energiproduktion. Til sammenligning ligger de bedst placerede havvindmøller, Horns Rev, på ca. 52 % af det opnåelige. Produktions tallene er hentet

Kystturisme og vindmøller

3.07.2014 "Kystturisme er en god forretning, som kan blive endnu bedre" Citeret fra CARSTEN HANSEN, MINISTER FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKER (S) | BENT HANSEN, REGIONSRÅDSFORMAND (S)' læserbrev i Jyllands-Posten den 29.6. Læserbrevet kan ses på dette link: http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE6838645/turisme-er-vejen-til-vaekst-i-landdistrikterne/ Derfor er det uforståeligt, at man tilsyneladende sætter kikkerten for det blinde øje, når projektmagere er på vej til med 20 kæmpevindmøller at vandalisere den unikke Århusbugt, der er omgivet af fredede landområder, nationalpark og unikke sommerhusområder, hvor man kan kombinere kystturismen

Mejlflak vindmøllerne er behæftet med stor risiko

22.06.2014 I april afleverede NIRAS en rapport til Aarhus Kommune omhandlende den økonomiske risiko ved investering i Kæmpevindmølleprojektet ved Mejlflak. Niras konkluderer: ”Samlet set er det NIRAS’ vurdering, at Mejlflak havmøllepark fra et økonomisk synspunkt er en investering behæftet med stor risiko. Særligt forventningerne til og usikkerhed om de fremtidige elpriser gør det meget vanskeligt at konkludere endeligt på en vurdering af projektets samlede økonomi.” Den samlede rapport kan læses på flg. link: http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/4/2/1427983-1974133-1-pdf.pdf Vi kan kun opfordre alle ansvarlige politikere og borgere

Tom retorik

20.06.2014 'Jeg vil kæmpe for at bevare de skønne danske kyster', siger miljøminister Kirsten Brosbøl og lyder meget overbevisende. Kendsgerningen er bare, at hun ikke er i nærheden af at følge sit eget kampråb. Hun forbyder måske folk at opstille en bænk eller udvide en terrasse hist og her, men har absolut ingen kommentarer, når smukke kystområder skal ofres til vindguderne og deres mastodontiske mølleanlæg. Det oplever vi nu i Mejlflak-sagen. Ligesom sin forgænger Ida Auken er hun tavs. Det er selvfølgelig også

Ny placering af Mejlflak havvindmøllerne

06.06.2014 HÅB (Havvindmøller i Aarhus Bugt ) har igennem hele projektforløbet givet udtryk for at der er tale om en samlet havvindmøllepark ved Mejlflak. Reelt har der hele tiden været tale om 2 separate havvindmølleparker, der er separeret henholdsvis nord og syd for en eksisterende sejlrende. Det giver sig selv, at det herved ikke er muligt at opstille havvindmøllerne i et symmetrisk mønster,  hvorved havvindmøllerne allerede i det første oplæg kommer til at fremstå i en rodet og usymmetrisk opstilling. Nu

Havvindmøller på Mejlflak

05.06.2014 Ved du, at HÅB A/S (Havvind Århus Bugt A/S) ikke har opgivet planerne om at opstille 20 hav-vindmøller syd for Mejlflak i Aarhus Bugt. Man arbejder på trods af massive protester stadig på at opstille havvindmøllerne ca. 4 km vest for Samsø, ca. 3 km nord for Tunø, ca. 7 km øst for Mariendal og ca. 7 km syd for Sletterhage, hvor alene deres størrelse vil vandalisere hele Aarhus Bugt og kystområderne bagved. Samtidigt udsendes fra hver mølle et hvidt højintensivt blinkende