Mejlflak nok engang

15.10.2015 DSC_0019 Heldigvis bliver denne smukke aftenhimmel over Århusbugten fotograferet fra Helgenæs foreløbig ikke ødelagt af forstyrrende kæmpevindmøller. Vedlagte artikel, som er bragt i JP Aarhus i dag, den 15.10. illustrerer ganske fornuftigt det håbløse i vindmølleprojektet ved Mejlflak. Der skal søges meget vidt for overhovedet at finde seriøse argumenter for at gennemføre projektet. Derfor er det også den rigtige beslutning NRGi har taget, når de har besluttet at skrinlægge projektet. Nu mangler blot, at

Høringssvar til Naturstyrelsen vedr. Natura 2000 planer 2016-2021

12.04.2015 Foreningen har indsendt nedenstående høringssvar til Naturstyrelsen: Bemærkninger til Natura 2000 basisanalyserne 2016-2021 for kystnære områder. På vegne af Støtteforeningen Bevar De Kystnære Havmiljøer skal vi herved anmode om, at man ved udfærdigelse af de endelige forslag til Natura 2000 planer for perioden 2016 – 2021 sikrer de kystnære områder mod overgreb i forbindelse med den hastigt voksende opsætning af havvindmøller i de danske farvande. Opsætning af møller bør som udgangspunkt alene finde sted i overensstemmelse med de af staten udpegede områder herfor

Natur og miljøklagenævnet siger NEJ til kæmpevindmøller.

30.03.2015 Hofor får nej til store vindmøller ved Amager (Klik for link til artiklen i Energiwatch)   Natur- og Miljøklagenævnet har ændret afgørelse fra Naturstyrelsen, så Hofor og Københavns Kommune alligevel ikke må opstille fire store vindmøller i vandet ud for Amagers vestkyst. - Author: THOMAS BO CHRISTENSEN ENERGIWATCH.DK En sejr for de gode borgere i Hvidovre, som nu bevarer deres udsigt, men et blåt øje til Naturstyrelsen. Det er et par af konsekvenserne af, at

Hvad siger landskabsarkitekterne

27. marts 2015 Vi har med tilladelse fra forfatteren sakset nedenstående artikel fra bladet ARKITEKTEN. Artiklen bringer nogle meget interessante synspunkter. Vi tillader os at citere fra indledningen af artiklen: "Mange fortalere for vindmøller vil have os til at se på deres tilstedeværelse udelukkende fra en teknisk og nyttebetonet synsvinkel. Målet er uden tvivl at mane kritiske holdninger til, hvordan vindmøllerne opleves, i jorden og på den måde bane vejen for de gigantvindmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW (svarende til 600 stk.

Hvor står miljøministeren

27. marts 2015 Den 25. februar udtalte miljøminister Kirsten Brosbøll følgende til DR: "De danske kyster skal ikke plastres til i byggeri. Nu har skiftende regeringer siden Stauning stået vagt om de åbne kyster og strande - det vil Venstre sætte over styr med deres forslag i dag. Det vil for altid ændre det Danmark, vi kender. Jeg siger nej til Venstres eksperimenter - her på DR." På baggrund af denne udtalelse er det besynderligt at ministeren ikke for længst har medvirket til at

Natur eller vindmøller?

25. marts 2015 Skal vores smukke Aarhusbugt se sådan ud når man gerne vil nyde den smukke natur fra henholdsvis Ajstrup Strand og Kysing Næs? Det synes vi ikke i foreningen. Det vil være en katastrofe for naturelskere. Det vil være en katastrofe for turismen i området. Klik på billedet for at se det i stor størrelse  

Søfartsstyrelsen i klemme ved havvindmølleprojektet i Aarhusbugten.

4.10.2014 Søfartsstyrelsen i klemme ved havvindmølleprojektet i Aarhusbugten. I en stærkt kritisk rapport om søsikkerheden ved Mejlflak, anklages Søfartsstyrelsen for en mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med udfærdigelse af en VVM-redegørelse for området. I henhold til lov om søsikkerhed er Søfartsstyrelsen den myndighed, der skal forvalte sejladssikkerhed, forebyggelse af farer og påvirkning af havmiljøet. Det bemærkes i den forbindelse, at 10 af møllerne ønskes opsat direkte på grænsen til EU-habitatområde (H170) og Natura2000 område (194) uden nogen form for bufferzone. Alligevel fremgår det af rapporten,

Brev til Danmarks Naturforening

3.09.2014 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø   Mariendal d. 01.09.2014 Vedrørende VVM forundersøgelser for Mejlflak havvindmølleprojektet Hermed skal jeg anmode DN om en udtalelse i forbindelse med de udredninger jeg har foretaget på basis af den tilgængelige dokumentation, der ligger til grund for VVM forundersøgelserne for et havvindmølleprojekt ved Mejlflak. Udredningerne viser, at en VVM godkendelse for Mejlflak havvindmølleprojektet vil være i kon- flikt med både den danske lovgivning og EU lovgivning. Samtidigt udledes, at problemstillingen som angivet herunder for Mejlflak habitaterne, er af ge- nerel karakter. Mejlflak er udpeget som habitatområde

Søfartsstyrelsen på dybt vand

4.09.2014 Mejlflak havvindmølleprojektet kan ikke godkendes ! Aarhus Bugt red 818x712Fredede områder i og omkring Aarhus Bugt påvirkes væsentligt af vindmøllerneSøfartsstyrelsen har med den nylige godkendelse af VVM forundersøgelserne for Mejlflak havvindmølleprojektet indirekte godkendt søsikkerheden i projektområdet, efter at projektet er etableret og idriftsat. Ved nærmere gennemgang af det materiale og de beregninger, der ligger til grund for denne godkendelse, kan det påvises og dokumenteres, at godkendelsen er givet på et grundlag, hvor der ikke