Hvad siger landskabsarkitekterne

27. marts 2015 Vi har med tilladelse fra forfatteren sakset nedenstående artikel fra bladet ARKITEKTEN. Artiklen bringer nogle meget interessante synspunkter. Vi tillader os at citere fra indledningen af artiklen: "Mange fortalere for vindmøller vil have os til at se på deres tilstedeværelse udelukkende fra en teknisk og nyttebetonet synsvinkel. Målet er uden tvivl at mane kritiske holdninger til, hvordan vindmøllerne opleves, i jorden og på den måde bane vejen for de gigantvindmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW (svarende til 600 stk.

Hvor står miljøministeren

27. marts 2015 Den 25. februar udtalte miljøminister Kirsten Brosbøll følgende til DR: "De danske kyster skal ikke plastres til i byggeri. Nu har skiftende regeringer siden Stauning stået vagt om de åbne kyster og strande - det vil Venstre sætte over styr med deres forslag i dag. Det vil for altid ændre det Danmark, vi kender. Jeg siger nej til Venstres eksperimenter - her på DR." På baggrund af denne udtalelse er det besynderligt at ministeren ikke for længst har medvirket til at

Natur eller vindmøller?

25. marts 2015 Skal vores smukke Aarhusbugt se sådan ud når man gerne vil nyde den smukke natur fra henholdsvis Ajstrup Strand og Kysing Næs? Det synes vi ikke i foreningen. Det vil være en katastrofe for naturelskere. Det vil være en katastrofe for turismen i området. Klik på billedet for at se det i stor størrelse  

Søfartsstyrelsen i klemme ved havvindmølleprojektet i Aarhusbugten.

4.10.2014 Søfartsstyrelsen i klemme ved havvindmølleprojektet i Aarhusbugten. I en stærkt kritisk rapport om søsikkerheden ved Mejlflak, anklages Søfartsstyrelsen for en mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med udfærdigelse af en VVM-redegørelse for området. I henhold til lov om søsikkerhed er Søfartsstyrelsen den myndighed, der skal forvalte sejladssikkerhed, forebyggelse af farer og påvirkning af havmiljøet. Det bemærkes i den forbindelse, at 10 af møllerne ønskes opsat direkte på grænsen til EU-habitatområde (H170) og Natura2000 område (194) uden nogen form for bufferzone. Alligevel fremgår det af rapporten,

Brev til Danmarks Naturforening

3.09.2014 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø   Mariendal d. 01.09.2014 Vedrørende VVM forundersøgelser for Mejlflak havvindmølleprojektet Hermed skal jeg anmode DN om en udtalelse i forbindelse med de udredninger jeg har foretaget på basis af den tilgængelige dokumentation, der ligger til grund for VVM forundersøgelserne for et havvindmølleprojekt ved Mejlflak. Udredningerne viser, at en VVM godkendelse for Mejlflak havvindmølleprojektet vil være i kon- flikt med både den danske lovgivning og EU lovgivning. Samtidigt udledes, at problemstillingen som angivet herunder for Mejlflak habitaterne, er af ge- nerel karakter. Mejlflak er udpeget som habitatområde

Søfartsstyrelsen på dybt vand

4.09.2014 Mejlflak havvindmølleprojektet kan ikke godkendes ! Aarhus Bugt red 818x712Fredede områder i og omkring Aarhus Bugt påvirkes væsentligt af vindmøllerneSøfartsstyrelsen har med den nylige godkendelse af VVM forundersøgelserne for Mejlflak havvindmølleprojektet indirekte godkendt søsikkerheden i projektområdet, efter at projektet er etableret og idriftsat. Ved nærmere gennemgang af det materiale og de beregninger, der ligger til grund for denne godkendelse, kan det påvises og dokumenteres, at godkendelsen er givet på et grundlag, hvor der ikke

Naturstyrelsen blev underkendt

16.07.2014 Naturstyrelsen under Miljøministeriet advarede allerede i marts 2011 mod at etablere en vindmøllepark ved Mejlflak i Aarhus Bugt, før - vel at mærke - der var gennemført en landsdækkende undersøgelse af, hvilke kystnære lokaliteter der var bedst egnet til opstilling af vindmøller. Det fremgår af et hidtil upåagtet dokument, som er sendt fra Naturstyrelsen til Energistyrelsen i forbindelse med forarbejdet til den VVM-undersøgelse, som under talrige protester fra lokalbefolkningen ventes godkendt i nær fremtid: “Arbejdet med at screene Danmarks kyster for hvor