Hvad mener energiministeren

6.4.2017 Et af foreningens medlemmer har ved 2 lejligheder spurgt energiminister Lars Chr. Lilleholt om hans holdning til kystnære havvindmøller - specifikt om vindmøller i Aarhusbugten ved Mejlflak, hvor der i Energistyrelsens skuffe lå en godkendt VVM redegørelse fra dengang HÅB / NRGi opgav projektet - og fået 2 modstridende svar. I september 2016 er energiministeren tilsyneladende fast besluttet på at gøre op med de kystnære havvindmøller, og vi i foreningen åndede lettet op. Den 1. januar 2017 kom så den nye

Havvindmøllepark ved Mejlflak vil være en katastrofe

30.03.2017 METTE HJERMIND DENCKER (DF), MEDLEM AF FOLKETINGET, ORDFØRER FOR LANDDISTRIKTER OG ØER, KNEBEL, SYDDJURS har i dag nedenstående debatindlæg i Aarhus Stiftstidende. Vi har lånt hendes overskrift til indlægget. Mette Hjermind Dencker gør sig til talsmand for en kraftig modstand af, at den havvindmøllepark, som NRGi opgav på baggrund af bl.a. vores forenings modstand, nu tilsyneladende med Energistyrelsens velsignelse kan opføres af det private firma European Energy, der med udenlandsk kapital i ryggen åbenbart øjner en profitmulighed. Og

Det er ikke forbi

30.03.2017 Truslen mod bugten Så glæder vi os atter til sommeren i vores dejlige landskaber og kystfarvande. Vi er i sandhed begunstiget af skøn natur og fantastiske muligheder for udfoldelse og aktiviteter. Desværre ligger truslen gemt i idyllen. I år må vi bare nøgternt konstatere, at risikoen for opstilling af en kæmpe industriel vindmøllepark lige midt i hele herligheden er overhængende. Projektet har luret i mange år, men sidste år skete det lykkelige, at den oprindelige projektmager NRGi opgav sit forehavende. Vi i “Foreningen

Ensidighed og fantasidrømme

10.11.2015 Ensidighed og fantasidrømme Når vindmølletilhængere som Gunnar B. Olesen i et indlæg i JP den 29/10, går i rette med modstandere af Mejlflak projektet, ved ensidigt at fokusere på CO2, stenrev og urealistiske drømme om vindmøllers økonomi, samtidigt med at han på det nærmeste postulerer at vindmøllerne i Mejlflak projektet vil falde i et med omgivelserne, kan dette kun betragtes som ensidige fantasidrømme. Miljø er langt mere end blot reduktion af CO2. Og ganske som vi nidkært værner om vore kyststrækninger burde

Saglig debat om vindkraft

14.10.2015 Saglig debat om vindkraft ?? Af Peder Pedersen, Høgevænget 23, Mariendal, 8330 Beder Når miljøorganisationen VedvarendeEnergi i en artikel i JP Aarhus forlanger en saglig debat om vindkraft, må man i det mindste forvente, at denne organisation selv er saglig. I artiklen går Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi i rette med indholdet i JP Aarhus’ leder d. 01.10.2015. Lederen bar overskriften ’Mejlflak reddet’ og er skrevet efter at NRGI var tvunget til at drage konsekvensen af den manglende økonomi i Mejlflak havmølleprojektet og

Mejlflak nok engang

15.10.2015 DSC_0019 Heldigvis bliver denne smukke aftenhimmel over Århusbugten fotograferet fra Helgenæs foreløbig ikke ødelagt af forstyrrende kæmpevindmøller. Vedlagte artikel, som er bragt i JP Aarhus i dag, den 15.10. illustrerer ganske fornuftigt det håbløse i vindmølleprojektet ved Mejlflak. Der skal søges meget vidt for overhovedet at finde seriøse argumenter for at gennemføre projektet. Derfor er det også den rigtige beslutning NRGi har taget, når de har besluttet at skrinlægge projektet. Nu mangler blot, at

Høringssvar til Naturstyrelsen vedr. Natura 2000 planer 2016-2021

12.04.2015 Foreningen har indsendt nedenstående høringssvar til Naturstyrelsen: Bemærkninger til Natura 2000 basisanalyserne 2016-2021 for kystnære områder. På vegne af Støtteforeningen Bevar De Kystnære Havmiljøer skal vi herved anmode om, at man ved udfærdigelse af de endelige forslag til Natura 2000 planer for perioden 2016 – 2021 sikrer de kystnære områder mod overgreb i forbindelse med den hastigt voksende opsætning af havvindmøller i de danske farvande. Opsætning af møller bør som udgangspunkt alene finde sted i overensstemmelse med de af staten udpegede områder herfor

Natur og miljøklagenævnet siger NEJ til kæmpevindmøller.

30.03.2015 Hofor får nej til store vindmøller ved Amager (Klik for link til artiklen i Energiwatch)   Natur- og Miljøklagenævnet har ændret afgørelse fra Naturstyrelsen, så Hofor og Københavns Kommune alligevel ikke må opstille fire store vindmøller i vandet ud for Amagers vestkyst. - Author: THOMAS BO CHRISTENSEN ENERGIWATCH.DK En sejr for de gode borgere i Hvidovre, som nu bevarer deres udsigt, men et blåt øje til Naturstyrelsen. Det er et par af konsekvenserne af, at

Hvad siger landskabsarkitekterne

27. marts 2015 Vi har med tilladelse fra forfatteren sakset nedenstående artikel fra bladet ARKITEKTEN. Artiklen bringer nogle meget interessante synspunkter. Vi tillader os at citere fra indledningen af artiklen: "Mange fortalere for vindmøller vil have os til at se på deres tilstedeværelse udelukkende fra en teknisk og nyttebetonet synsvinkel. Målet er uden tvivl at mane kritiske holdninger til, hvordan vindmøllerne opleves, i jorden og på den måde bane vejen for de gigantvindmøller med en samlet kapacitet på 1.800 MW (svarende til 600 stk.

Hvor står miljøministeren

27. marts 2015 Den 25. februar udtalte miljøminister Kirsten Brosbøll følgende til DR: "De danske kyster skal ikke plastres til i byggeri. Nu har skiftende regeringer siden Stauning stået vagt om de åbne kyster og strande - det vil Venstre sætte over styr med deres forslag i dag. Det vil for altid ændre det Danmark, vi kender. Jeg siger nej til Venstres eksperimenter - her på DR." På baggrund af denne udtalelse er det besynderligt at ministeren ikke for længst har medvirket til at