Aarhus Bugt

Kortet herunder viser et udsnit af Aarhus bugt med angivelse af havvindmøllernes placering, de aller nærmeste fredninger når man betragter kysten fra havvindmøllerne ( angivet med rødt ) og de aller nærmeste rekreative områder med sommerhuse og campingpladser m.m. ( angivet med blåt ). Videre er Natura2000 områderne ved Mejlflak og Begtrup Vig indtegnet over bunden i Aarhus Bugt ( angivet med rødt ).

Mejlflak havvindmøllerne vil derudover være tydelige set fra nationalparken Mols Bjerge. Nordby bakker på Samsø, som er udpeget til et særligt seværdigt område og som ligger lige ud til og i kortest mulige afstand til den påtænkte placering af havvindmøllerne. ( 4 km. )

Mejlflak havvindmølleparken forudsættes opført kystnært med begrundelsen, at dette vil sætte Aarhus på landkortet som ‘verdens vindmøllehovedstad’, hvortil bemærkes at afstanden fra Aarhus til Mejlflak havvindmølleparken er over 20 km. Herved er Mejlflak havvindmølleparken placeret i den visuelle yderzone, når denne betragtes fra Arhus og skal derfor betragtes som almindelige havvindmøller, der kun giver minimal visuel påvirkning i Aarhus.

I modsætning hertil er de fleste fredninger og rekreative områder indenfor en afstand af 10,5 km. fra havvindmøllerne og er derfor placeret i den nærzone som Energistyrelsen har defineret. Ifølge Energistyrelsens definitioner vil havvindmøllerne i nærzonen kunne ses tydeligt og opfattes som værende tæt på, ligesom de enkelte møller, deres vinger og rotation fremstår tydeligt.

Lysafmærkning

Vindmøller med en totalhøjde op til 100 m., skal normalt ikke være forsynet med lysafmærkning. Havvindmøllerne ved Mejlflak er påtænkt at være 150 m. høje og er derfor omfattet af  afmærkningsreglerne der gælderfor flyvesikkerhed. Herved introduceres yderligere en markant visuel effekt på de omtalte fredede og rekreative områder, idet hver vindmølle skal have 2 blinkende hvide lys påmonteret møllehuset.

Møllehuset er i dette projekt ca. 100 m. over havoverfladen. Herfra skal hver af lysene udsende 40 blink i minuttet, hvilket med 20 havvindmøller som dette projekt, giver 96.000 hvide lysblink pr. time fra hele havvindmølleparken og de hvide lysblink skal afgives både nat og dag i døgnets 24 timer. Foruden de hvide blinkende lys skal der monteres et antal røde navigeringslys, samt et antal gule lys for angivelse af fare overfor skibsfarten.

 Kortudsnit over Aarhus bugt, med angivelse af fredede områder ( rødt ) og andre rekreative områder ( blå )

Aarhus-Bugt