Hvad mener de lokale folketingskandidater om Mejlflak havmølleprojektet ?

02.02.2019

Brev til de lokale forlketingskandidater fra Odderkystens fællesudvalg

Til alle folketingskandidater i Østjylland. I mere end 8 år har naturelskere, borgere, fritidshusejere m.fl. måttet leve med usikkerheden om planerne for etablering af en hav-vindmøllepark i den smukke Aarhus Bugt. Et projekt, der gentagne gange er erklæret aflivet grundet årsager som dårlig økonomi, manglende folkelig opbakning, frafald af investorer, kommunal modstand mv.

Med stor bekymring har Odderkystens Fællesudvalg nu erfaret, at etableringen er tættere på end nogensinde før, idet en privat projektudvikler (European Energy A/S) har overtaget det tidligere forliste projekt og med en godkendt VVM-redegørelse fra 2012 i hånden søgt om etableringstilladelse til opførelse af 20 kæmpe-havvindmøller. De 150 meter høje vindmøller vil med en afstand på kun 4 km. til de fredede naturområder på Samsø, Tunø og Mols være markant synlige fra alle kyster langs Aarhus Bugt.

Etableringen af vindmølleparken vil udover den støjmæssige og visuelle påvirkning også få miljømæssig indflydelse på det beskyttede Natura2000-område ved Mejlflak. Energistyrelsen har med udgangspunkt i den tidligere godkendte VVM-redegørelse, indledt realitetsbehandling af en etableringsansøgning under henvisning til, at godkendelsen er givet før den 1. januar 2017, på hvilket tidspunkt loven blev ændret med mulighed for kommunal indsigelsesret.

I Odderkystens Fællesudvalg (paraplyorganisation for 21 fritidshusgrundejerforeninger langs Odderkysten med over 2100 medlemmer), er vi stærkt bekymrede for et sådant naboskab i et af vores smukkeste kystnære farvande. Vi ønsker at bevare en smuk kyst til glæde for alle borgere, herunder gæster, turister, sejlere og fritidshusejere og mener, at etablering af en vindmøllepark vil være ødelæggende for alle kystområder i Aarhus Bugt fra Alrø i syd langs Odder-/Aarhuskysten til Syddjurs i nord og Samsø i øst.

Med denne henvendelse anmoder vi dig og alle andre østjyske folketingskandidater om at sende os svar på følgende spørgsmål: Støtter du etablering af en hav-vindmøllepark på Mejlflak ? Ja eller Nej.

Vi beder om svar senest 20. februar på mailadressen: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

Svarene vil blive offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN i tabelformat. Formålet med offentliggørelsen er at give fritidshusejerne det bedste beslutningsgrundlag, inden afgivning af stemme ved det kommende folketingsvalg. ODDERKYSTEN har et oplag på 3.000 eksemplarer og uddeles fra Alrø i syd til Mariendal i nord. På forhånd tak.

Med venlig hilsen Odderkystens Fællesudvalg

Formand Niels-Ulrik Bugge  og redaktør Gunner Jørgensen

Andre nyheder